top of page

Creatieve counseling

Kinderen kunnen soms (nog) niet zo goed onder woorden brengen wat ze willen zeggen: verwoorden is lastig, zeker als het gaat over moeilijke dingen.


Door een creatieve/ kunstzinnig opdracht  kunnen ze letterlijk verbeelden en vormgeven wat er in hen leeft (vaak onbewust) of wat ze nodig hebben.

Counselen
Door over het werkstuk te praten, praat ik niet direct over het kind zelf of zijn emoties.

Hierdoor kan het kind vrijer praten omdat er wat meer afstand is gecreëerd: het gaat niet over het kind, maar over zijn werkstuk. Zo kan ik dieper ingaan op wat er speelt.


Materiaal
Het materiaal waar we mee werken kan potloden, verf, krijt, wasco of klei zijn.

Welk materiaal we gebruiken ligt aan de fase waarin het kind zich bevindt.

Aan de opdracht kan een visualisatie of verhaal vooraf gaan.

Soms maken we samen een verhaal.

Elk materiaal heeft een verschillend doel:
* tekenen is een mentaal proces. Zet aan tot denken, analyseren, begrijpen.
  Activeert het hoofd.
* schilderen is een emotioneel proces. Zet aan tot voelen en verwerken.
  Activeert het hart.
* boetseren is een versterkend proces. Zet aan tot willen en vormgeven.
  Activeert de handen en wilskracht.

bottom of page