Waarom 'draakjes' zulke fantastische kinderen zijn.

Bijgewerkt: jun 30

En wat wij kunnen leren van temperamentvolle kinderen.


Temperamentvolle kinderen, ik noem ze liefdevol draakjes, vanwege hun vurige, sterke, wilskrachtige karakter.

Geweldige kinderen zijn het!

Ze hebben namelijk prachtige eigenschappen.

Dat jij als ouder (nog) niet weet hoe je die in goede banen kan leiden, maakt die eigenschappen op zich niet minder fantastisch.


Wat is er nou zo mooi aan deze 'draakjes'?


Ze zijn intens in hun ervaringen en emoties.

Heftig soms, ja. Maar ook heel authentiek en oprecht. "What you see is what you get."

Intens boos kan er indrukwekkend uit zien. En intens verdrietig lijkt hartverscheurend.

Maar intens blij zijn ze hartverwarmend. En moet je ze eens intens enthousiast zien!


Ze hebben een heel groot hart, waar heel veel liefde in past.

Liefde die ze graag laten blijken door het geven van knuffels, tekeningen of lieve briefjes.

Of door uit eigen beweging dingen voor jou te doen. Of voor de wereld.

Niet wanneer ze 'moeten'. Niet om te 'pleasen'.

Als hun liefde zich toont dan is die oprecht en intens gevoeld.


Ze zijn vergevingsgezind

Wanneer je oprecht zegt: "Sorry, dat ik zo tegen je schreeuwde...", dan ben je meteen vergeven.

En een half uur na zijn woede-aanval, kan jouw kleine draak alweer vrolijk zitten te zingen op zijn kamer. Niets aan het handje.


Ze weten wat ze willen.

En ze zijn bereid daar voor te knokken. Daarbij kunnen ze behoorlijk vindingrijk zijn.

Alles uit de kast trekken. Jonge draakjes moeten alleen nog leren dat er meer in die kast zit dan schreeuwen, huilen, stampen of smijten.


Het zijn dan ook echte doorzetters, die niet zomaar opgeven.

Ze kunnen hun doel voor ogen houden en doorgaan tot ze het bereikt hebben.

"When the going gets tough, the tough gets going."

Daar ben je straks trots op als ze volwassen worden.


Ze hebben een duidelijke eigen mening en durven daaraan vast te houden, zelfs als ze daarin alleen lijken te staan.

Het zijn geen meelopers, maar kritische, zelfdenkende burgers in de dop.

Daar ben je straks ook heel blij mee als ze op de middelbare school zitten.


Ze zijn opmerkzaam en alert.

Ze merken kleine details op. Ze zien het als je iets nieuws aan hebt, maar ze zien het ook als je iets voor ze verbergt.

Je verkoopt ze geen knollen voor citroenen. Ze hebben snel door dat er 'iets' niet klopt.

Noem het intuïtie, noem het instinct; ze voelen het nog voordat ze het kunnen beredeneren.


Ze kunnen niet tegen onrechtvaardigheid.

Als een draakje verontwaardigd briest dat iets 'niet eerlijk' is, dan zit daar meestal een kern van waarheid in. Zeker naarmate ze ouder worden, kunnen draakjes ook echt boos worden om onrecht dat een ander wordt aangedaan. Of onrecht in het algemeen. En ze leggen zich daar dus niet zomaar bij neer. Ze zijn bereid om voor rechtvaardigheid te strijden.


Draakjes accepteren niet dat er macht over hen wordt uitgeoefend.

Je kunt hun respect winnen, door in je authentieke kracht te staan, maar macht...daar kunnen ze niet goed tegen. Ze zien oprecht niet in waarom een ander hen zou mogen vertellen wat ze MOETEN doen. Ze willen zélf nadenken, zélf bepalen en zélf intrinsiek gemotiveerd zijn om iets te doen of te laten.


Ze laten zich niet intimideren door angst. Met straf of bangmakerij krijg je ze niet in het gareel. Je verliest er alleen hun respect mee en maakt de verbinding stuk.

Dat wil niet zeggen dat ze geen angst vóelen, maar ze worden er eerder strijdlustig van dan braaf en meegaand.


Kortom, draakjes zijn dus in principe heel liefdevol, eerlijk en integer.

Ze gedijen het beste bij échte harmonie en échte verbondenheid.

Ze hebben een heel groot drakenhart vol goede bedoelingen en kunnen echt verdriteitg zijn als ze daarin verkeerd worden begrepen.

Ze vechten niet om te vechten. Ze willen geen dwarsliggers of oproerkraaiers zijn. Integendeel! Ze zijn eigenlijk heel vredelievend.

Ze willen dat iedereen het goed heeft met elkaar.

Ze willen vrijheid en inspraak en democratie.

En ja, ze zijn desnoods bereid om daarvoor te vechten.


En als ik al deze 10 punten zo eens op een rij zie, dan denk ik:

We kunnen met zijn allen nog veel van deze kinderen leren!

Ik wens de wereld op dit moment in elk geval veel van dit soort 'drakenkracht' toe.


Wat niet wegneemt dat het voor ouders behoorlijk pittig kan zijn om een draakje op te voeden. Dat zal ik zeker niet ontkennen.

Maar het is gelukkig wel te leren!

Ik help je graag om jouw temperamentvolle kleine draak zo te begeleiden dat al deze mooie eigenschappen intact kunnen blijven en dat er tegelijkertijd minder strijd is en meer harmonie bij jullie thuis. Dan kun je weer genieten van het gezinsleven en van dit prachtige kind!


Hier kun je lezen wat ik voor jou en je gezin kan betekenen.


En zo neem je contact op met mij


Liefs,
  • YouTube
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon